Aktualności

Uwaga! Obowiązkowe badania lekarskie studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 22.11.2021 16:24

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którym termin ważności zaświadczeń lekarskich upływa w roku akademickim 2021/2022, zobowiązani są do poddania się obowiązkowym badaniom lekarskim.

Terminy badań:

 

Miejsce badań

SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie
al. Wojska Polskiego 97

 

Ważne informacje

  • badania zostaną przeprowadzone na podstawie dowodu osobistego oraz indywidualnych skierowań (do odebrania w Dziekanacie Wydziału Elektrycznego),
  • osoby, które nie zgłoszą się w wyznaczonym terminie będą pokrywać koszty obowiązkowych badań we własnym zakresie,
  • studenci bez aktualnych badań lekarskich nie zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych (§5 ust. 1 Zarządzenie nr 34 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie kierowania na badania lekarskie kandydatów na studia i do Szkoły Doktorskiej oraz studentów i doktorantów w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie)