Aktualności

Uroczystość Zakończenia Studiów dla Absolwentów z roku 2020 i 2021 07.06.2022 08:53

W dniu 3 czerwca 2022 r. Absolwenci z roku 2020 oraz 2021, ich rodziny oraz przyjaciele, kadra naukowo-dydaktyczna i pracownicy Wydziału Elektrycznego ZUT spotkali się w Audytorium im. prof. Stanisława Skoczowskiego na Uroczystości Zakończenia Studiów - jednym z najpiękniejszych wydarzeń podsumowującym kilkuletnią pracę studentów, a także wykładowców.

Wśród Gości obecni byli przedstawiciele firm - Partnerów Przemysłowych naszego Wydziału: Kongsberg Maritime Poland, Precision Systems Engineering, GlobalLogic oraz TietoEVRY. W trakcie ceremonii najlepsi absolwenci odebrali listy gratulacyjne z rąk Dziekana Wydziału Elektrycznego dr. hab. inż. Krzysztofa Okarmy, prof. ZUT oraz Prorektora ds. nauki prof. dr. hab. inż. Jacka Przepiórskiego.

Nagrody ufundowane przez firmę Kongsberg Maritime Poland wręczono Absolwentom, którzy osiągnęli najwyższy ostateczny wynik studiów na poszczególnych kierunkach studiów pierwszego oraz drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020:
- Automatyka i Robotyka – mgr inż. Karol Mazaraki (4,86)
- Elektrotechnika – mgr inż. Ryszard Łukaszuk (4,88)
- Teleinformatyka – inż. Robert Sajewicz (4,52)

Najlepszym absolwentem Wydziału Elektrycznego w roku 2020 został Pan mgr inż. Ryszard Łukaszuk. Nagrodę specjalną ufundowaną przez firmę Codelab miał on okazję odebrać w ubiegłym roku w siedzibie firmy.

Nagrody dla najlepszych Absolwentów na dwóch kierunkach studiów w roku akademickim 2020/2021:

- Elektrotechnika – mgr. inż. Kamila Cierzniewskiego (4,90)

- Teleinformatyka – inż. Patryka Klimowicza (4,77)
ufundowało Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP).

Specjalną nagrodą Dziekana dla najlepszego absolwenta Wydziału Elektrycznego w roku 2021, ufundowaną przez firmę GlobalLogic, został wyróżniony mgr inż. Dobrosław Cieślewicz – absolwent kierunku Automatyka i Robotyka.

Podczas uroczystości ogłoszone zostały również wyniki Konkursu Dziekana na najlepsze prace dyplomowe w roku akademickim 2020/2021. Nagrody główne otrzymali:

inż. Julian Czaja – absolwent kierunku Automatyka i Robotyka, za pracę inżynierską pt. Algorytmy wizji maszynowej dla robota balansującego podążającego za obiektem, opiekun: dr hab. inż. Przemysław Mazurek, prof. ZUT (nagrodę ufundowała firma Precision Systems Engineering)

mgr inż. Grzegorz Maślak – absolwent kierunku Automatyka i Robotyka za pracę magisterską pt. Zastosowanie sterowania predykcyjnego do optymalizacji pracy mikrosieci elektroenergetycznych, opiekun: dr hab. inż. Przemysław Orłowski, prof. ZUT (nagrodę ufundowała firma TietoEVRY)

 

Przewodniczący Samorządu Studenckiego Aleksander Basarab oraz jego zastępczyni, a jednocześnie ubiegłoroczna Absolwentka kierunku Automatyka i Robotyka, inż. Paulina Góra pogratulowali Absolwentom zakończenia studiów i otrzymania upragnionych tytułów inżyniera i magistra inżyniera, a także życzyli im powodzenia w zdobywaniu nowych doświadczeń.

W imieniu absolwentów głos zabrał mgr inż. Kamil Cierzniewski – absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Elektrotechnika. Na zakończenie wystąpił zespół muzyczny studentów Wydziału Elektrycznego 3-BURSbAnd.

Absolwentom gratulujemy i życzymy sukcesów!