Aktualności

Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów 15.01.2019 09:57

W dniu 11 stycznia 2019 r. absolwenci Wydziału Elektrycznego, w obecności licznie zgromadzonych członków rodzin i przyjaciół, odebrali z rąk Prorektora ds. Studenckich dr. hab. inż. Arkadiusza Termana oraz Dziekana dr. hab. inż. Krzysztofa Okarmy, prof. ZUT, dyplomy ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia. Wśród Gości obecni byli również partnerzy przemysłowi naszego Wydziału przedstawiciele firm: Astor, Gryftec, infinIT Codelab, RW Swiss Automation oraz Tieto. W trakcie ceremonii najlepsi absolwenci otrzymali listy gratulacyjne, nagrody oraz upominki.

W tym roku wyłoniono dwóch najlepszych absolwentów i przyznano im nagrody:

 • studia pierwszego stopnia: inż. Ewelina Chołodowicz, automatyka i robotyka, średnia ocen: 4,98, nagroda ufundowana przez Tieto oraz dodatkowo nagroda ufundowana przez RW Swiss Automation
 • studia drugiego stopnia: mgr inż. Damian Grochowicz, elektrotechnika, średnia ocen: 4,94, nagroda ufundowana przez infinIT Codelab

Za najwyższe ostateczne wyniki studiów na pozostałych kierunkach upominki otrzymali:

 • inż. Krzysztof Miciul – elektrotechnika, studia stacjonarne pierwszego stopnia, średnia ocen: 4,69
 • inż. Michał Izbicki – teleinformatyka, studia stacjonarne pierwszego stopnia, średnia ocen: 4,43
 • mgr inż. Ewa Abrahamowicz - automatyka i robotyka, studia stacjonarne drugiego stopnia, średnia ocen: 4,92
 • mgr inż. Jędrzej Łukasiuk - teleinformatyka, studia stacjonarne drugiego stopnia, średnia ocen: 4,73

Podczas uroczystości ogłoszone zostały również wyniki konkursu Dziekana na najlepsze prace dyplomowe w roku akademickim 2017/2018. Nagrody i wyróżnienia otrzymali:

 • inż. Ewelina Chołodowicz, automatyka i robotyka, S1, temat pracy: Sterowanie wahadłem Furuty, opiekun: dr hab. inż. Przemysław Orłowski, prof. ZUT, nagroda ufundowana przez Gryftec
 • inż. Dariusz Puchała, elektrotechnika, S1, temat pracy: Akumulacja energii w małym pojeździe elektrycznym, opiekun: dr hab. inż. Marcin Hołub, prof. ZUT, wyróżnienie
 • inż. Tomasz Biś, teleinformatyka, S1, temat pracy: System telemetryczny do akwizycji i transmisji wybranych parametrów życiowych pacjenta wspomagający pracę centrum medycznego, opiekun: dr inż. Wojciech Chlewicki, wyróżnienie
 • mgr inż. Paweł Grochocki, elektrotechnika, S2, temat pracy: Maszyna elektryczna z barierami magnetycznymi wzbudzana hybrydowo, opiekun: dr inż. Marcin Wardach, nagroda ufundowana przez SEP
 • mgr inż. Jędrzej Łukasiuk, teleinformatyka, S2, temat pracy: Wizyjny system rozpoznawania i identyfikacji cen paliw, opiekun: dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. ZUT, wyróżnienie.

Dziekan Wydziału Elektrycznego przyznał również nagrodę mgr. inż. Konradowi Słodowiczowi za promowanie i aktywizację studentów w ramach działalności studenckiego zespołu muzycznego 3-BURSbAnd.

W imieniu absolwentów głos zabrała inż. Ewelina Chołodowicz – absolwentka studiów pierwszego stopnia na kierunku automatyka i robotyka. Na zakończenie, zgodnie już z tradycją, wystąpił zespół muzyczny studentów Wydziału Elektrycznego 3-BURSbAnd.

Serdecznie dziękujemy przybyłym gościom za udział w uroczystości!

Zdjęcia: Jerzy Undro.