Aktualności

Uroczyste Zakończenie Studiów dla Absolwentów z rocznika 2022 03.04.2023 12:38

W dniu 31 marca 2023 r. odbyło się jedno z najważniejszych wydarzeń dla społeczności akademickiej Wydziału Elektrycznego ZUT – Uroczyste Zakończenie Studiów dla Rocznika 2022.  

W Audytorium im. prof. Stanisława Skoczowskiego zgromadzili się studenci, kadra akademicka, władze oraz pracownicy wydziału, członkowie rodzin i przyjaciele, aby wspólnie świętować tę uroczystą chwilę. Spotkanie w symboliczny sposób kończyło kilkuletni okres zmagań studentów w sferze kształcenia i edukacji na Wydziale Elektrycznym, ale było też sentymentalną podróżą w świat dawnych przyjaźni, wspomnień i wydeptanych w „Krzakach” ścieżek. Wśród zaproszonych osób miło nam było gościć panią Kwestor ZUT mgr Agnieszkę Lochman, panią Dziekan Wydziału Ekonomicznego dr hab. Agnieszkę Brelik, prof. ZUT, a także naszych Absolwentów: Prodziekana Wydziału Informatyki dr. inż. Mirosława Łazoryszczaka, oraz pana mgr. inż. Pawła Muklewicza – Prezesa DGS Diagnostics. 

Po uroczystym powitaniu wszystkich zaproszonych Gości, odbyło się rozstrzygnięcie corocznego Konkursu o Nagrodę Dziekana Wydziału Elektrycznego. Tę część uroczystości poprowadził Prodziekan ds. Organizacji i Rozwoju, dr hab. inż. Paweł Dworak, prof. ZUT.  

W kategorii „najlepsza praca inżynierska” pierwsze miejsce ex aequo uzyskali: 

- inż. Szymon Lesisz  - absolwent Teleinformatyki za pracę „Elektroniczna szachownica”. Promotorem pracy był: dr inż. Przemysław Włodarski. 

- inż. Jakub Peńśko -  absolwent Elektrotechniki za pracę „Nawijarka do uzwojeń maszyn elektrycznych”. Promotorem pracy był dr hab. inż. Marcin Wardach, prof. ZUT 

Listy Gratulacyjne oraz nagrody wręczyli: Dziekan Wydziału Elektrycznego dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. ZUT, Prorektor ds. Kształcenia dr inż. Piotr Piela oraz przedstawiciel firmy Demant.  

W konkursie na najlepszą pracę magisterską nagrody główne (również równorzędne) uzyskali:  

- mgr inż. Michał Cichowicz – absolwent Elektrotechniki za pracę: „Wolnobieżny generator z magnesami trwałymi do zastosowania w turbinie wiatrowej”. Promotorem pracy był: dr hab. inż. Marcin Wardach, prof. ZUT 

- mgr inż. Paulina Góra – absolwentka Elektrotechniki za pracę: „Projektowanie i analiza elektromagnetycznych metapowierzchni dla wybranych zastosowań”. Promotorem pracy był: dr hab. inż. Przemysław Łopato, prof. ZUT.  

Nagrody i Listy Gratulacyjne zostały wręczone przez Dziekana WE oraz Prorektora ds. Kształcenia, a fundatorem nagród była firma DGS Diagnostics.  

Następnie uhonorowano studentów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce na poszczególnych stopniach i kierunkach studiów. Najlepszych absolwentów Wydziału Elektrycznego ZUT ogłosił Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. inż. Piotr Paplicki, prof. ZUT.  

Na studiach pierwszego stopnia wyróżniono następujących Absolwentów: 

- kierunek Automatyka i robotyka: inż. Krystian Szymik (średnia 4,71), 

- kierunek Elektrotechnika: inż. Daniel Majchrzak (średnia 4,73). 

Najlepszym Absolwentem studiów inżynierskich został inż. Damian Depa, który ukończył kierunek Teleinformatyka ze średnią ocen 4,83. 

Nagrody dla najlepszych absolwentów ufundowały firmy DGS Diagnostics oraz Kongsberg Maritime Poland. 

Na studiach drugiego stopnia wyróżniono następujące osoby:   

- kierunek Teleinformatyka: mgr inż. Patrycja Czartowska (średnia 4,69), 

- kierunek Automatyka i robotyka: mgr inż. Wojciech Domański (średnia 4,80). 

Najlepszym Absolwentem studiów magisterskich został mgr inż. Michał Cichowicz, który ukończył kierunek Elektrotechnika z imponującą średnią 4,98. 

Nagrody dla najlepszych Absolwentów ufundowała firma Demant oraz Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP).  

Zgodnie w wieloletnią tradycją, pod koniec spotkania, w imieniu społeczności studenckiej przemówienie wygłosił mgr inż. Michał Cichowicz. Po oficjalnej części, odbyła się bardziej kameralna i luźna część uroczystości, podczas której wystąpił zespół muzyczny studentów Wydziału Elektrycznego 3-BURSbAnd. Oczywiście nieodłącznym elementem uroczystości były pamiątkowe zdjęcia.  

Jeszcze raz gratulujemy wszystkim Absolwentom i życzymy samych sukcesów na nowych ścieżkach życia!

 

link do całej galerii zdjęć

Foto: Olga Iwanow / MINIFOT