Aktualności

Uroczysta Promocja Doktorska 24.10.2022 15:01

W dniu 21 października 2022 r. w auli Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii odbyła się uroczysta promocja doktorska. Dyplomy z rąk JM Rektora ZUT odebrało 5 doktorów z Wydziału Elektrycznego ZUT, którzy obronili swoje rozprawy doktorskie w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika:
- dr inż. Jarosław Fastowicz (promotor: dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. ZUT),
- dr inż. Sławomir Grzyb (promotor: dr hab. inż. Przemysław Orłowski, prof. ZUT),
- dr inż. Michał Maciusowicz (promotor: dr hab. inż. Grzegorz Psuj, prof. ZUT),
- dr inż. Hubert Michalak (promotor: dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. ZUT),
- dr inż. Paweł Prajzendanc (promotor: dr hab. inż. Piotr Paplicki, prof. ZUT).

Wydarzenie miało szczególny charakter i wyjątkową oprawę, stanowiąc bardzo ważne podsumowanie osiągnięć naukowych doktorów i opieki naukowej sprawowanej przez ich promotorów.

Podczas uroczystości wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, w imieniu prezydenta RP, wręczył pracownikom Uczelni odznaczenia i medale państwowe. Złoty Medal za Długoletnią Służbę otrzymał zasłużony pracownik Wydziału Elektrycznego - dr inż. Artur Wollek.

 

fot. Jerzy Undro