Aktualności

Trzech studentów WE nagrodzonych podczas Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych ZUT 12.12.2022 11:59

W dniach 1-3 grudnia 2022 roku odbyła się VIII Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych zorganizowana przez ZUT. Na tegoroczną Sesję zgłosiło się 206 studenckich kół naukowych z 49 polskich uczelni. Ze względu na szeroki zakres tematyczny badań prowadzonych przez studentów Sesja została podzielona na siedem bloków tematycznych.  W ramach bloku prace studentów mogły mieć formę referatu lub posteru.

Komisja Konkursowa postanowiła wyróżnić trzech studentów Wydział Elektryczny ZUT w Szczecinie:

  • Juliusza Kopczyńskiego i Daniela Karczewicza (SKN "Teleinformatyk", opiekun naukowy: dr inż. Grzegorz Żegliński) - I miejsce w Bloku Architektury i Budownictwa za poster pt. "Natężeniowy rozłożony czujnik światłowodowy do monitorowania stanu naprężeń konstrukcji budowlanych"
  • Miłosza Kosińskiego (SKN "SARIS", opiekun naukowy: dr inż. Rafał Osypiuk) - wyróżnienie w Bloku Technicznym za referat pt. "System wizyjny sterujący pracą robota przemysłowego".

Praca Pana Juliusza i Pana Daniela ze SKN „Teleinformatyk” dotyczyła wykonania czujnika naprężeń ze specjalnego mikrostrukturalnego włókna światłowodowego z wykonaną siatką długookresową. Czujnik został zaprojektowany i wykonany z przeznaczeniem do monitorowania konstrukcji mechanicznych i budowlanych. Długotrwałe efekty starzeniowe w takiej konstrukcji mogą być badane i obserwowane w długoterminowych testach na szybkie zmiany temperatury i obserwowane w zmianach parametrów transmisyjnych w światłowodzie z czujnikami. Podobne czujniki są obecnie stosowane w najnowszym sprzęcie lotniczym. Zaprezentowany typ czujnika jest elementem autorskim i cały czas rozwijanym przez SKN „Teleinformatyk”. Badania były prowadzone w Laboratorium Technologii Teleinformatycznych i Fotoniki na Wydziale Elektrycznym ZUT.

Wyróżniony projekt systemu wizyjnego Pana Miłosza ze SKN SARIS składał się z kamery zamontowanej na robocie i aplikacji sterującej typu desktop. Zadaniem układu jest wykrywanie obiektów pojawiających się w polu widzenia kamery i automatyczne sterowanie robotem w celu ich posortowania w zależności od koloru elementu.