Aktualności

Sześcioro studentów WE uczestnikami programu Szkoła Orłów ZUT 18.11.2022 15:18

Sześcioro studentów z Wydziału Elektrycznego weźmie udział w programie Szkoła Orłów ZUT w roku akademickim 2022/2023:

  • Kamil Kępski (tutor: dr hab. inż. Paweł Dworak, prof. ZUT)
  • Maja Kochanowska (tutor: dr hab. inż. Przemysław Orłowski, prof. ZUT)
  • Mateusz Kopytek (tutor: dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. ZUT)
  • Kaja Kosmenda (tutor: dr hab. inż. Witold Mickiewicz, prof. ZUT)
  • Rafał Pstrokoński (tutor: dr hab. inż. Marcin Wardach, prof. ZUT)
  • Mikołaj Wiszniewski (tutor: dr hab. inż. Marcin Wardach, prof. ZUT)

Inicjatorem i kierownikiem Szkoły Orłów jest dr hab. inż. Piotr Sulikowski, prof. ZUT (Wydział Informatyki), który czerpie z doświadczeń w kreowaniu innowacyjnych form kształcenia, m.in. jako współtwórca programu Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta i Top500 Innovators TopMinds.

Uczestnicy Szkoły zostali wyłonieni spośród studentów drogą konkursu na podstawie sukcesów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, średniej ocen i dodatkowych aktywności. Podopieczni pod okiem mistrza (indywidualnie dobranego nauczyciela akademickiego) uczą się, jak stawiać sobie konkretne, ambitne cele, rozpoznawać swoje mocne i słabe strony, lepiej komunikować się i zarządzać czasem, nabywają umiejętności pracy w zespole, włączają się w projekty badawcze oraz przygotowują swoje pierwsze artykuły naukowe. Proces edukacyjny realizowany jest metodą mentoringu i tutoringu.