Aktualności

Sukcesy studentów WE podczas VI Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych 02.12.2020 12:01

W dniach 27-28 listopada 2020 r. na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie odbyła się VI Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych. W tym roku ze względu na stan epidemii w Polsce wydarzenie odbyło się online. Patronat honorowy nad Sesją objęli: JM Rektor ZUT w Szczecinie dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT, Prorektor ds. studenckich ZUT  dr hab. inż. Arkadiusz Terman, prof. ZUT oraz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego mgr Olgierd Geblewicz.

Na tegoroczne wydarzenie zgłosiło się 118 studenckich kół naukowych z 36 uczelni wyższych z całego kraju. Łącznie nadesłano 172 streszczeń, z czego 34% stanowiły prace z ZUT, a 66% prace z innych ośrodków naukowych w Polsce. Sesja została podzielona na sześć bloków tematycznych: architektury i budownictwa, chemiczny, ekonomiczny, roślinno-przyrodniczy, techniczny oraz zwierzęcy, które były dodatkowo podzielone na część referatową i posterową. Prezentowane przez studentów prace były oceniane przez Komisje Konkursowe. W składzie każdej z komisji znajdowało się co najmniej trzech jurorów, którzy byli pracownikami ZUT w Szczecinie oraz Uniwersytetu Szczecińskiego, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Akademii Sztuki w Szczecinie.

Drugi raz z rzędu puchar w Bloku Technicznym zdobył student Rafał Pstrokoński ze Studenckiego Koła Naukowego Oddziału Studenckiego IEEE (opiekun – mgr inż. Paweł Prajzdendanc) za referat pt. „Maszyna osiowo-promieniowa z magnesami trwałymi – prace badawcze”.

W tym roku nasi studenci zostali również wyróżnieni za przygotowane referaty:

a)      w Bloku Technicznym:

Studenckie Koło Naukowe Oddziału Studenckiego IEEE (opiekun: mgr inż. Paweł Prajzendanc) 

  • Adam Kamiński, Kamil Cierzniewski – „Prototyp silnika liniowego – jednostki napędowej kolei magnetycznej

Studenckie Koło Naukowe „Smart Autonomous Robots and Intelligent Systems” (opiekun: dr inż. Rafał Osypiuk)

  • Dobrosław Cieślewicz, Grzegorz Maślak – „Wielozadaniowa platforma do opracowywania i testowania algorytmów wizji maszynowej dla drona”

 b) w Bloku Roślinno-Przyrodnicznym

 Studenckie Koło Naukowe „Teleinformatyk” (opiekun: dr inż. Grzegorz Żegliński)

  • Adam Golis, Paweł Świderek – „Badania wybranych światłowodowych czujników mikrostrukturalnych dla wybranych zastosowań z zakresu ochrony  środowiska i biotechnologii”

 

Serdecznie gratulujemy!