Aktualności

Studenckie Koło Naukowe IEEE Student Branch Szczecin z grantem MEiN  18.04.2023 12:26

Nasze Studenckie Koło Naukowe będzie Tworzyło Innowacje!

W dniu 13.04.2023 r. ogłoszone zostały wyniki konkursu grantowego Ministerstwa Edukacji i Nauki pt. „Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje”. Spośród 308 zgłoszonych projektów Minister przyznał 171 grantów w wysokości do 70 000 PLN. Jednym z beneficjentów programu jest Studenckie Koło Naukowe IEEE Student Branch Szczecin działające przy Wydział Elektryczny w Szczecinie, którego opiekunem jest dr hab. inż. Marcin Wardach, prof. ZUT.

Jest to jedyne koło naukowe z Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny - ZUT, które uzyskało finansowanie projektu w tym konkursie wynoszące dokładnie 70 000 PLN. Pozytywnie oceniony wniosek o realizację projektu pt. „Energooszczędny układ napędowy do motocykla” zredagowali: jeden z doktorantów Szkoły Doktorskiej ZUT, a zarazem wiceprezes i skarbnik koła – mgr inż. Michał Cichowicz, a także poprzedni opiekun koła – dr inż. Paweł Prajzendanc.

Projekt obejmuje:

- zaprojektowanie układu napędowego z uwzględnieniem parametrów technicznych,

- badania symulacyjne,

- wykonanie konstrukcji pomocniczych na bazie zakupionych elementów,

- prezentację wyników badań symulacyjnych w artykule naukowym,

- budowę prototypu,

- przeprowadzenie badań eksperymentalnych i opracowanie dokumentacji technicznej,

- prezentację wyników badań podczas konferencji naukowej wraz z przygotowaniem publikacji,

- możliwy start w zawodach studenckich.

Realizacja projektu rozpocznie się 1 października 2023 roku i potrwa 12 miesięcy. W skład zespołu, który będzie pracował nad projektem wchodzą:

- dr hab. inż. Marcin Wardach, prof. ZUT – opiekun Studenckiego Koła Naukowego IEEE Student Branch Szczecin,

- mgr inż. Michał Cichowicz – kierownik projektu, doktorant w Szkole Doktorskiej ZUT w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne oraz student kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa na studiach inżynierskich na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, wiceprezes i skarbnik koła

- mgr inż. Piotr Strobejko – doktorant w Szkole Doktorskiej ZUT w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne oraz student kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa na studiach inżynierskich na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, członek koła,

- inż. Jan Wyrwicz – student studiów magisterskich na kierunku Automatyka i Robotyka, członek koła,

- inż. Wojciech Pilecki – student studiów magisterskich na kierunku Elektrotechnika, wiceprezes koła,

- inż. Szymon Pacholski – student studiów magisterskich na kierunku Elektrotechnika, członek koła,

- Bartłomiej Krusiński – student studiów inżynierskich na kierunku Elektrotechnika, członek koła,

- Krzysztof Komorowski – student studiów inżynierskich na kierunku Elektrotechnika, członek koła,

- Konrad Jabłoński– student studiów inżynierskich na kierunku Elektrotechnika, członek koła,

- Wiktor Jaszcz– student studiów inżynierskich na kierunku Elektrotechnika, członek koła,

- Michał Kraśnicki – student studiów inżynierskich na kierunku Automatyka i Robotyka, prezes koła.

Gratulujemy uzyskanego sukcesu i życzymy wytrwałości podczas realizacji projektu.

Fot.: Aurelia Kołodziej / ZUT