Aktualności

Studenci Wydziału Elektrycznego wśród najlepszych maturzystów w Zachodniopomorskiem 07.10.2020 13:43

 Dwóch studentów I roku z Wydziału Elektrycznego otrzymało stypendium Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego:

  • Mateusz Zwolak (Teleinformatyka)
  • Filip Nurzyński (Automatyka i Robotyka)

Świadczenie w wysokości 500 zł będzie wypłacane studentom przez 9 miesięcy. O stypendium mogły się ubiegać osoby, które na koniec nauczania w swojej szkole osiągnęły średnią ocen nie mniejszą niż 4,5 oraz uzyskały średni wynik z egzaminu maturalnego na poziomie co najmniej 80 proc. Dodatkowe punkty otrzymali laureaci i finaliści olimpiad.

 

Wśród laureatów znalazł się również student Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska ZUT - Damian Gałek.

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym!