Aktualności

Sławomir Kocoń doktorem nauk inżynieryjno-technicznych 07.11.2022 22:31

W dniu 6 października 2022 r. odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. inż. Sławomira Koconia pt. "Synteza i analiza właściwości dyskretnych filtrów wycinających o niezerowych warunkach początkowych i zmiennych w czasie parametrach". Promotorem pracy był dr hab. inż. Jacek Piskorowski, prof. ZUT. Recenzentami rozprawy byli: dr hab. inż. Wojciech Hunek, prof. PO (Politechnika Opolska) oraz prof. dr hab. inż. Robert Koprowski (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Komisja Doktorska jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej. W dniu 7 listopada 2022 r. Senat Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie nadał mgr. inż. Sławomirowi Koconiowi stopień doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika.

Streszczenie pracy doktorskiej oraz jej recenzje dostępne są na stronie: tiny.pl/9q9qk