Aktualności

Seminarium pt. "Przetwarzanie i analiza sygnałów oraz obrazów" Komisji Informatyki i Automatyki PAN O/Poznań 23.11.2021 16:21

W dniu 19 listopada 2021 r. odbyło się kolejne Seminarium Komisji Informatyki i Automatyki poznańskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk, organizowane co semestr przez jeden z czterech ośrodków współpracujących w ramach Komisji, tj. Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Zielonogórski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oraz Politechnikę Bydgoską im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Tym razem seminarium pt. Przetwarzanie i analiza sygnałów oraz obrazów zostało zorganizowane przez Wydział Elektryczny ZUT w formie online na platformie Microsoft Teams.

W Seminarium wzięło udział ponad 40 osób, referaty wygłosili przedstawiciele sześciu krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych: Politechniki Łódzkiej, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz ZUT w Szczecinie, a także National Aerospace University z Charkowa oraz Concordia University z Montrealu.

Seminarium składało się z dwóch części: w pierwszej z nich zatytułowanej Analiza obrazów w technice oraz medycynie zaprezentowano 4 referaty dotyczące selekcji cech w cytodiagnostyce, rekonstrukcji obrazów elektrycznej tomografii pojemnościowej, a także zastosowania metod oceny jakości obrazów do badania jakości powierzchni, detekcji ich uszkodzeń oraz stratnej kompresji obrazów satelitarnych. Trzy referaty z drugiej części pt. Zastosowania sieci neuronowych i metod analizy sygnałów dotyczyły wibroakustycznej detekcji uszkodzeń transformatorów oraz analizy zbieżności głębokich sieci konwolucyjnych oraz ich zastosowania w robotycznych systemach wizyjnych.