Aktualności

Ruszyła rekrutacja na studia w roku akademickim 2020/21! 18.05.2020 12:47

Od dziś kandydaci na studia, którzy planują podjąć kształcenie na Wydziale Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie mogą zarejestrować się na portalu rekrutacyjnym Uczelni.

 

W ofercie edukacyjnej Wydziału Elektrycznego ZUT na rok akademicki 2020/21 znajdują się następujące kierunki studiów:

  • automatyka i robotyka – studia stacjonarne pierwszego stopnia, studia stacjonarne II stopnia  w specjalności "Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów przemysłowych"
  • elektrotechnika – studia stacjonarne pierwszego stopnia oraz studia niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia,
  • teleinformatyka – studia stacjonarne pierwszego stopnia.

 

 Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów prowadzona jest poprzez Internetowy System Rekrutacji


W tym roku ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, wszystkie terminy rekrutacji zostały dopasowane do nowego harmonogramu przeprowadzenia egzaminu maturalnego. Staraliśmy się wydłużyć je tak, aby 11 sierpnia wszyscy kandydaci po otrzymaniu wyników z egzaminu maturalnego, mieli jeszcze kilka dni na spokojne uzupełnienie swoich danych w Internetowym Systemie Rekrutacji – powiedział dr hab. inż. Arkadiusz Terman, prof. ZUT, prorektor ds. studenckich. Szczegółowy harmonogram naboru na studia zostanie podany na stronie internetowej Wydziału oraz Uczelni na początku czerwca.

Opłata za przeprowadzenie rekrutacji na studia wynosi 85 zł. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich za rekrutację zapłacą 10 zł.

Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) są pisemne wyniki z egzaminu maturalnego.

Szczegółowe informacje nt. oferty kształcenia, zasad rekrutacji, terminów, limitów przyjęć, opłat, wymaganych dokumentów znajdują się na stronie www.we.zut.edu.pl w zakładce dla kandydata.

Wszystkich maturzystów zachęcamy również do śledzenia oficjalnych kont uczelni na Facebooku www.facebook.com/wezut/  oraz www.facebook.com/generacjaZUT/

Kandydaci na studia, którzy będą mieli problemy z interpretacją przepisów rekrutacji mogą zwrócić się o pomoc do Komisji Rekrutacyjnej e-mailowo –rekrutacjawe@zut.edu.pl lub telefonicznie - 91 449 44 62.

 

Listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia, zostaną opublikowane na stronie Wydziału w połowie sierpnia. Cały proces rekrutacji oraz harmonogram składania dokumentów na studia uzależniony będzie od rozwoju sytuacji epidemicznej w Polsce oraz rekomendacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.