Aktualności

Ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia w roku akademickim 2020/21 11.01.2021 12:57

Od dziś kandydaci na studia, którzy planują podjąć kształcenie w ramach studiów stacjonarnych drugiego stopnia na Wydziale Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie mogą zarejestrować się na portalu rekrutacyjnym Uczelni.

W ofercie edukacyjnej Wydziału Elektrycznego ZUT  znajdują się następujące kierunki studiów:

  • automatyka i robotyka ,
  • elektrotechnika,
  • teleinformatyka.

Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów prowadzona jest poprzez Internetowy System Rekrutacji

Opłata za przeprowadzenie rekrutacji na studia wynosi 85 zł. 

Szczegółowe informacje nt. oferty kształcenia, zasad rekrutacji, terminów, limitów przyjęć, opłat, wymaganych dokumentów znajdują się na stronie www.we.zut.edu.pl w zakładce dla kandydata.

 

Terminarz rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021

 

rejestracja internetowa11.01.–16.02.2021
test kwalifikacyjny18 -19.02.2021
ogłoszenie wyników testów oraz ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia20.02.2021
składanie kompletu dokumentów przez kandydatów22-25.02.2021
ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia26.02.2021
ogłoszenie wyników rekrutacji05.03.2021

Kandydaci na studia, którzy będą mieli problemy z interpretacją przepisów rekrutacji mogą zwrócić się o pomoc do Komisji Rekrutacyjnej e-mailowo –rekrutacjawe@zut.edu.pl lub telefonicznie - 91 449 44 62.