Aktualności

Przywitaliśmy studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia 04.10.2022 16:14

W dniu 3 października 2022 roku odbyła się tradycyjna immatrykulacja studentów stacjonarnych I stopnia. Spotkanie poprowadził Dziekan Wydziału dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. ZUT, w obecności Prorektora ds. organizacji i rozwoju dr. hab. inż. Krzysztofa Pietrusewicza, prof. ZUT, Prodziekana ds. organizacji i rozwoju dr. hab. inż. Pawła Dworaka, prof. ZUT oraz Prodziekanów ds. studenckich i kształcenia - dr. hab. inż. Piotra Paplickiego, prof. ZUT oraz dr. hab. inż. Marcina Ziółkowskiego, prof. ZUT.

Studia, które wybraliście są na pewno wyborem trafnym, ponieważ znakomicie wpisują się w wyzwania współczesności, które często zmuszają inżynierów do wykazywania umiejętności integracji wiedzy z różnych pokrewnych obszarów. Jest to bardzo cenione na rynku pracy, co zresztą na każdym kroku potwierdzają nasi Partnerzy Przemysłowi. Zjawisko interdyscyplinarności jest szczególnie ważne, zwłaszcza w dobie kolejnej rewolucji naukowo-technicznej, czyli rozwoju tzw. Przemysłu 4.0. Dzieje się tak dlatego, że aktualnie postęp technologiczny, a także rozwój nauki, jest najbardziej dynamiczny właśnie "na pograniczu" różnych pokrewnych dziedzin i dyscyplin naukowych - powiedział podczas uroczystości prof. Krzysztof Okarma.

Prof. Paweł Dworak opowiedział o możliwościach i szansach jakie daje podjęcie studiów na Wydziale Elektrycznym. Zachęcał do pełnego wykorzystania czasu studiów, tak aby pozostał on w pamięci na długie lata. Podczas spotkania odbyło się ślubowanie studentów I roku. Przeprowadził je Prodziekan ds. studenckich i kształcenia – prof. Marcin Ziółkowski, a o prawach i obowiązkach każdego studenta opowiedział Prodziekan ds. studenckich i kształcenia - prof. Piotr Paplicki.

Przedstawiciel firmy Kongsberg Maritime Poland - Marcin Niedzielski - w swoim przemówieniu utwierdził naszych studentów w przekonaniu, iż dokonali właściwego wyboru kierunku studiów.

Podczas wydarzenia o ofercie arystycznej dla naszych studentów odpowiedzieli przedstawiciele Chór Akademicki im. prof. Jana Szyrockiego ZUT w Szczecinie - Dyrektor Artystyczny dr hab. Szymon Wyrzykowski, prof. ZUT oraz dr inż. Wojciech Chlewicki i dr Katarzyna Cichoń (naukowcy z Wydziału Elektrycznego).

Z kolei do podjęcia aktywności fizycznej w ramach organizacji akademickich zachęcała mgr Agnieszka Parol ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu ZUT.

Na koniec uroczystości kilka słów otuchy przekazali naszym nowym studentom ich starsza koleżanka i kolega z Samorządu Studenckiego WE ZUT - Aleksander Basarab oraz Kaja Kosmenda. Już dziś, wraz z Samorządem Studenckim Wydziału Elektrycznego, serdecznie zapraszamy na Otrzęsiny ZUT, które odbędą się w dniu 13 października 2022 r. w klubie Pinokio.

W tym roku studia stacjonarne I stopnia na WE rozpoczęło 181 studentów.