Aktualności

Profesorowie z WE na inauguracyjnym posiedzeniu Komitetu Automatyki i Robotyki PAN 28.05.2024 12:58

W dniu 24 maja 2024 r. w Pałacu Staszica w Warszawie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk, w którym udział wzięli trzej nasi profesorowie: Stefan Domek, Zbigniew Emirsajłow oraz Krzysztof Okarma.

Cieszymy się, iż w jesiennych wyborach do tego znamienitego grona, skupiającego największe autorytety krajowe związane z automatyką i robotyką, wybranych zostało aż czterech pracowników Wydziału Elektrycznego, gdyż w skład Komitetu na kadencję 2024-2027 wybrany został także dr hab. inż. Paweł Dworak, prof. ZUT.

Jeszcze raz gratulujemy i życzymy powodzenia w działalności w KAiR PAN.

Zdjęcie przedstawia portrety prof. dr hab. inż. Krzysztofa Okarme, prof. dr hab. inż. Stefana Domka, dr hab. inż. Pawła Dworaka prof. ZUT oraz prof. dr inż. Zbigniewa Emirsajłowa