Aktualności

Prof. Tomasz Chady po raz trzeci Prezesem Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP 25.05.2022 12:20

Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP (PTBNiDT SIMP) wybrało prof. dr. hab. inż. Tomasza Chadego na Prezesa Zarządu Towarzystwa, na kolejną,  już trzecią czteroletnią kadencję. Profesor Tomasz Chady za swoją działalność w minionych latach został wyróżniony Złotą Honorową Odznaką SIMP i Medalem im Prof. Pawłowskiego.

Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (PTBNiDT SIMP) jest wyspecjalizowaną jednostką organizacyjną SIMP, pełniącą rolę eksperta i przedstawiciela SIMP w zakresie badań nieniszczących i diagnostyki technicznej w sektorach wytwarzania oraz eksploatacji wyrobów i konstrukcji. PTBNiDT SIMP jest członkiem The European Federation for Non-Destructive Testing (EFNDT) i The International Committee for Non-Destructive Testing (ICNDT).