Aktualności

Prof. Paweł Dworak przewodniczącym Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne na kadencję 2023-2026 16.06.2023 09:25

Miło nam poinformować, iż zgodnie z Komunikatem nr 19 Rektora ZUT z dnia 13 czerwca 2023 r., po rekomendacji członków Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne, na jej przewodniczącego na kadencję 2023-2026 powołany został ponownie dr hab. inż. Paweł Dworak, prof. ZUT z Katedry Automatyki i Robotyki WE.

Życzymy powodzenia w koordynacji działalności naukowej w naszej wiodącej dyscyplinie i trzymamy kciuki za powtórzenie sukcesu w postaci uzyskania kategorii A także w kolejnej ewaluacji.

W związku ze zmianą Statutu ZUT, od czerwca 2023 r. Rady Dyscyplin stały się organami uczelni, co oznacza, iż uzyskały one uprawnienia do samodzielnego prowadzenia postępowań awansowych i nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego, które były dotychczas w gestii Senatu ZUT.

 

Fot: Aurelia Kołodziej, Anna Bieniek / ZUT