Aktualności

Prodziekani WE na kadencję 2024-2028 03.07.2024 13:36

W dniu 24 czerwca br. odbyło się spotkanie z przyszłym Dziekanem dr. hab. inż. Grzegorzem Psujem, prof. ZUT, na którym zostały przedstawione sylwetki proponowanych Prodziekanów na nadchodzącą kadencję 2024-2028.

Władze WE wraz z nowym Dziekanem stanowić będą:

- dr hab. inż. Marcin Wardach, prof. ZUT z Katedry Maszyn i Napędów Elektrycznych, który obejmie funkcję Prodziekana ds. organizacji i rozwoju

- dr inż. Krzysztof Jaroszewski, prof. ZUT z Katedry Automatyki i Robotyki, który obejmie funkcję Prodziekana ds. studenckich i kształcenia

- dr inż. Katarzyna Trela z Katedry Wysokich Napięć i Elektroenergetyki, która obejmie funkcję Prodziekana ds. studenckich i kształcenia

Gratulujemy oraz życzymy sukcesów w realizacji wszystkich planów i zamierzeń!