Aktualności

Pracownicy Wydziału Elektrycznego reprezentantami ZUT w Komitecie Technicznym PKN 04.09.2021 21:55

Dr hab. inż. Szymon Banaszak, prof. ZUT oraz dr inż. Andrzej Mrozik zostali powołani w skład Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. Pomiarów i Badań Wysokonapięciowych.

Komitety Techniczne PKN to ciała kolegialne powoływane przez Prezesa PKN do prowadzenia prac normalizacyjnych w określonych zakresach tematycznych.

Gratulujemy!