Aktualności

Pracownia Badań i Certyfikacji EMC (kompatybilności elektromagnetycznej) powstała na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie 07.03.2022 11:09

Badania mające na celu sprawdzenie, czy urządzenia nie emitują zbyt wysokiego poziomu pola elektromagnetycznego oraz czy są odporne na działanie zewnętrznych pól elektromagnetycznych, prowadzić będzie Pracownia Badań i Certyfikacji EMC, która w piątek 4 marca oficjalnie rozpoczęła swoją działalność na ZUT.

Powstanie pracowni jest wynikiem wspólnego projektu interdyscyplinarnej grupy naukowców z dwóch wydziałów uczelni: Elektrycznego oraz Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Nowe laboratorium jest częścią większego konceptu pn. „Doposażenie Hali Technologicznej w Laboratorium e-Produkcji realizującej koncepcję Przemysłu 4.0”, którego kierownikiem jest dr. inż. Agnieszka Terelak-Tymczyna.

Pracownia mieści się w Laboratorium Hala Technologiczna, a nadzór nad nią sprawuje zespół badaczy z Centrum Inżynierii Pól Elektromagnetycznych i Technik Wysokich Częstotliwości (Wydział Elektryczny): prof. Przemysław Łopato, prof. Grzegorz Psuj oraz prof. Marcin Ziółkowski.

W otaczającym nas świecie, pojawia się coraz więcej urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Dzięki nim nasze życie, staje się wygodniejsze, a praca bardziej wydajna. Urządzenia takie jak: telewizor, komputer, pralka, telefon komórkowy, czy systemy energetyczne, telekomunikacyjne (telefonia komórkowa, LTE, 5G, WiFi, IoT), wykorzystują w swoim działaniu pola elektromagnetyczne (PEM). Ważne jest więc, żeby urządzenia te wzajemnie się nie zakłócały, czyli były kompatybilne elektromagnetycznie – tłumaczy prof. Przemysław Łopato z Wydziału Elektrycznego.

Jak dodał - Przy braku kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) mogłoby dochodzić do niekomfortowych lub wręcz niebezpiecznych sytuacji, np. zakłócenia pracy urządzeń elektronicznych do kontroli lotu w samolocie lub urządzeń medycznych w szpitalu pod wpływem działania telefonu komórkowego przekraczającego normy emisji.

W pracowni EMC, prowadzone będą badania urządzeń i systemów pod kątem kompatybilności elektromagnetycznej, które polegają na sprawdzeniu czy urządzenia nie emitują zbyt wysokiego poziomu pola elektromagnetycznego oraz czy są odporne na działanie zewnętrznych pól elektromagnetycznych.

Wszystkie urządzenia, które są na rynku Unii Europejskiej, muszą być kompatybilne elektromagnetycznie. Badania tego typu można przeprowadzić w komorze bezodbiciowej, która jest na wyposażeniu Pracowni Badań i Certyfikacji EMC – mówi prof. Łopato.

W trakcie badania emisji, pracujące urządzenie naukowcy umieszczą w komorze bezodbiciowej na specjalnym stole obrotowym, a antena znajdująca się na maszcie odbierze emitowane przez urządzenie fale elektromagnetyczne.

W ten sposób, sprawdzimy czy poziom emisji nie przekracza odpowiednich norm. W trakcie badania odporności działające urządzenie, narażane będzie na działanie dużego natężenia pola elektromagnetycznego promieniowanego przez antenę nadawczą. Podczas testu zaobserwujemy czy urządzenie działa poprawnie w niekorzystnych warunkach – tłumaczy prof. Łopato.

Obecnie uczelnia, podjęła działania w kierunku uzyskania akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji. Po jej otrzymaniu unikalna w skali regionu pracownia, będzie świadczyła usługi oraz badania w zakresie emisji i odporności urządzeń na rzecz przedsiębiorstw głównie z Pomorza Zachodniego.

Pracownia Badań i Certyfikacji EMC, kosztowała 3,7 mln zł. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 –2020 oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.