Aktualności

Powrót do stacjonarnej realizacji wybranych zajęć od 5 maja 2021 r. 28.04.2021 12:54

Informujemy, iż zgodnie z decyzją Dziekana w uzgodnieniu z Prorektorem ds. Kształcenia oraz Kolegium WE, od dnia 5 maja 2021 r. zajęcia laboratoryjne z wybranych przedmiotów na studiach I oraz II stopnia, jak również prowadzone w ramach programu Erasmus+ będą ponownie realizowane w trybie bezpośredniego kontaktu z nauczycielami akademickimi zgodnie z obowiązującymi zasadami organizacji zajęć. Plan zajęć oraz podział na grupy laboratoryjne nie ulegają zmianie.

Szczegółowe informacje dot. poszczególnych przedmiotów i form zajęć (format:  pdf, rozmiar:  224 KB) (semestr letni).

Jednocześnie przypominamy o obowiązujących wytycznych dla studentów oraz nauczycieli akademickich dostępnych na stronie we.zut.edu.pl/strona-glowna/covid.html