Aktualności

Porozumienie z InPhoTech w zakresie rozwoju technologii teleinformatycznych podpisane ... zdalnie 21.09.2020 08:34

W dniu 18.09.2020 r. InPhoTech Sp. z o.o. oraz Wydział Elektryczny ZUT w Szczecinie podpisały Umowę Ramową o Współpracy. Spotkanie, połączone z prezentacjami obu Partnerów oraz wspólną dyskusją dotyczącą aktualnej i przyszłej kooperacji, miało charakter wirtualny, odbywając się na platformie do telekonferencji, gdyż uczestnicy spotkania znajdowali się w kilku różnych miastach. Po raz pierwszy w historii zarówno Wydziału Elektrycznego ZUT, jak i spółki InPhoTech, również oficjalny dokument porozumienia został podpisany zdalnie z użyciem kwalifikowanych podpisów elektronicznych. Obaj Partnerzy zgodnie stwierdzili, iż zastosowanie nowoczesnych technologii teleinformatycznych już na etapie podpisywania umowy jest znakomitą zapowiedzią rozpoczętej już wcześniej owocnej i korzystnej dla obu stron współpracy.

Porozumienie sygnowane przez JM Rektora dr. hab. inż. Jacka Wróbla, prof. ZUT, Dziekana WE dr. hab. inż. Krzysztofa Okarmę, prof. ZUT oraz Prezesa InPhoTech Sp. z o. o. dr. hab. Tomasza Nasiłowskiego, określa ramy współpracy m. in. w zakresie rozwiązywania problemów technicznych w obszarze fotoniki i technologii światłowodowej, promowania studentów i absolwentów wyróżniających się wiedzą i umiejętnościami w wybranych dziedzinach techniki, unowocześniania treści kształcenia zgodnie z postępami nauki i techniki oraz promowania nowoczesnych rozwiązań technicznych stanowiących efekty prac studenckich. Ważnym aspektem porozumienia jest także deklarowane przez InPhoTech wsparcie działalności Studenckiego Koła Naukowego „Teleinformatyk” działającego przy Katedrze Telekomunikacji i Fotoniki.

W spotkaniu wzięli udział również Prorektor ds. organizacji i rozwoju dr hab. inż. Krzysztof Pietrusewicz, prof. ZUT, Prodziekan ds. organizacji i rozwoju WE dr hab. inż. Paweł Dworak, prof. ZUT, Kierownik KTiF prof. Ewa Weinert-Rączka, Dyrektor Działu Rozwoju Biznesu w InPhoTech Sp. z o.o. Tadeusz Tenderenda oraz dr hab. inż. Patryk Urban, prof. ZUT, który jest odpowiedzialny za bieżące kontakty z InPhoTech. Wszyscy uczestnicy wyrazili chęć współpracy w różnych obszarach nauki, przemysłu i edukacji, gdzie technologie fotoniczne i światłowodowe znajdują lub mogą znaleźć zastosowanie. Za szczególnie ważny obszar uznana została telekomunikacja, która leży u podstaw rozwoju nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego, Przemysłu 4.0, czy też rozwiązań na potrzeby Internetu Rzeczy.