Aktualności

Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP oraz Wydział Elektryczny zapraszają do udziału w 49. Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących 26.04.2022 12:34

Wydział Elektryczny ZUT w Szczecinie zaprasza do czynnego udziału w 49. Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących (KKBN), którą współorganizuje wraz z Polskim Towarzystwem Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP O/Szczecin. Konferencja odbędzie się w dniach 17-20 października 2022 roku w Kołobrzegu w hotelu Aquarius Spa.

Konferencję patronatem naukowym objął JM Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Organizację bieżącej edycji KKBN wsparli pracownicy Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie. Funkcję Przewodniczącego Komitetu Naukowego pełni dr hab. inż. Grzegorz Psuj, prof. ZUT, a Sekretarza Komitetu Naukowego dr hab. inż. Przemysław Łopato, prof. ZUT. Ponadto członkiem Komitetu Naukowego jest również prof. dr hab. inż. Tomasz Chady.

49. KKBN będzie okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń dla wszystkich uczestników, zapoznania się z nowościami technicznymi i technologicznymi na rynku badań nieniszczących i diagnostyki technicznej.

 

Tematyka Konferencji:

  • Badania nieniszczące w przemyśle, budownictwie, transporcie, energetyce
  • Metody, urządzenia, wyposażenie i oprogramowanie wykorzystywane w badaniach nieniszczących
  • Diagnostyka techniczna urządzeń i konstrukcji
  • Szkolenie personelu i certyfikacja w zakresie badań nieniszczących,
  • Nowe przepisy i normy dotyczące badań nieniszczących
  • Akredytacja laboratoriów badań nieniszczących

W ramach 49. KKBN odbędą się sesje wykładowe i plakatowe. Autorzy przy zgłoszeniu referatu mogą wskazać preferowany rodzaj prezentacji. Decyzję odnośnie ostatecznego przydziału rodzaju sesji dla poszczególnych wystąpień podejmie Komitet Naukowy. Szczegóły dotyczące przygotowania artykułów i prezentacji są umieszczone na stronie internetowej 49. KKBN w zakładce Dla autorów.

 

Najważniejsze terminy graniczne dla autorów:

  • 01.06.2022 - zgłoszenia wystąpień na konferencję wraz ze streszczeniem
  • 15.06.2022 - potwierdzenie przyjęcia zgłoszeń wystąpień
  • 30.06.2022 - zgłoszenia wersji rozszerzonej do Open Engineering (70 pkt. zgodnie z listą czasopism punktowanych)
  • 15.08.2022 - zgłoszenie wersji rozszerzonej do wydruku w materiałach konferencyjnych

Wszystkich zainteresowanych wystąpieniem na 49. Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących zapraszamy do nadsyłania streszczeń referatów. Streszczenia, przygotowane zgodnie z wytycznymi dla autorów (Wskazówki dla autorów), powinny obejmować maksymalnie 2 strony A4.

Dla zainteresowanych autorów istnieje również możliwość publikacji zgłoszonego na 49. KKBN artykułu w czasopiśmie Open Engineering (70 pkt. zgodnie z listą czasopism punktowanych).

 

Ze szczegółowymi informacjami o Konferencji można zapoznać się na www.kkbn.pl.