Aktualności

Podziękowania dla prof. dr hab. inż. Andrzeja Brykalskiego 12.02.2024 09:31

W dniu 8 lutego 2024 r. podczas posiedzenia Kolegium Wydziału Elektrycznego miała miejsce uroczystość, podczas której władze wydziału oraz członkowie Rady Dyscypliny AEEiTK biorący udział w posiedzeniu, mieli okazję podziękować Profesorowi Andrzejowi Brykalskiemu za wkład w rozwój Wydziału oraz Uczelni. Kończący w tym miesiącu pracę na Wydziale Elektrycznym prof. Brykalski podczas swojej długoletniej pracy pełnił liczne funkcje, m.in. Prorektora ds. Studenckich Politechniki Szczecińskiej, Dziekana Wydziału Elektrycznego (dwie kadencje w latach 2002-2008), Prodziekana ds. Studenckich WE PS, czy też Kierownika Katedry Zastosowań Informatyki oraz wcześniej Zakładu Podstaw Informatyki w Instytucie Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. 

 Jest on absolwentem naszego Wydziału z roku 1979 (kierunek elektrotechnika w specjalności automatyka i metrologia elektryczna). Doktorat uzyskał w roku 1983, natomiast habilitację w roku 1991 na Uniwersytecie Technicznym Illmenau w Niemczech. Tytuł profesora nauk technicznych otrzymał w roku 2007. W trakcie swojej kariery naukowej Profesor zajmował się badaniami dotyczącymi komputerowej analizy zagadnień wiroprądowych, ekranowania elektromagnetycznego, procesów dyfuzyjnych i modelowania ich dynamiki, wybranych zagadnień akustycznych oraz przetwarzaniem sygnałów biomedycznych. Wypromował pięciu doktorów, był także recenzentem licznych prac doktorskich i habilitacyjnych. Był także m.in. członkiem Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT). 

Prywatnie prof. Andrzej Brykalski to m.in. miłośnik tanga, narciarstwa oraz gór.

Fot. Piotr Paplicki / WE ZUT