Aktualności

Pierwsze w nowym roku spotkanie Rady Przemysłowo-Programowej WE 15.01.2024 08:55

W dniu 11 stycznia 2024 r. odbyło się pierwsze w nowym roku spotkanie Rady Przemysłowo-Programowej Wydziału Elektrycznego ZUT, skupiającej przedstawicieli otoczenia przemysłowo-gospodarczego Wydziału. Podczas spotkania Dziekan przedstawił najważniejsze wydarzenia z życia Wydziału, między innymi uzyskanie kategorii A w wyniku ewaluacji dyscypliny naukowej automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne. Zaprezentował sukcesy pracowników, doktorantów i studentów, a także omówił wyniki rekrutacji na poszczególne kierunki, poziomy i formy studiów na przestrzeni ostatnich lat. Spotkanie było okazją do przedyskutowania najistotniejszych kwestii dotyczących kierunków możliwej dalszej współpracy zarówno w zakresie organizacji praktyk, staży studenckich oraz wspólnych prac dyplomowych, jak również w zakresie współpracy naukowo-badawczej. Wśród naszych gości znaleźli się m.in. przedstawiciele firm Beckhoff Automation, KK Wind Solutions, Codelab, GTP-opakowania, Precision Systems Engineering, GlobalLogic, czy Urzędu Marszałkowskiego.