Aktualności

Paulina Góra wyróżniona w Ogólnopolskim Konkursie PKOpto 2022 08.12.2022 14:16

Mgr inż. Paulina Góra, doktorantka ze Szkoły Doktorskiej ZUT, a także absolwentka Wydział Elektryczny ZUT w Szczecinie i studentka Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie uzyskała wyróżnienie w XXXI Konkursie PKOpto 2022 im. Profesora Adama Smolińskiego na najlepsze prace dyplomowe z zakresu optoelektroniki za pracę magisterską pt. "Projektowanie i analiza elektromagnetycznych metapowierzchni dla wybranych zastosowań " napisaną pod opieką dr. hab. inż. Przemysława Łopato, prof. ZUT.

Praca magisterska Pani Pauliny dotyczy projektowania i analizy elektromagnetycznych metapowierzchni działających w pasmie częstotliwości terahercowych. Metamateriały to sztuczne materiały umożliwiające uzyskanie zupełnie nowych właściwości elektromagnetycznych, niemożliwych do otrzymania w przypadku materiałów naturalnie występujących. Nasza absolwentka zaprojektowała komórkę elementarną metapowierzchni o zmiennej konfiguracji. Przeprowadziła symulacje, w których zmieniała kształt komórki oraz grubość dodatkowej warstwy dielektrycznej. Zaproponowane przez Panią Paulinę rozwiązanie może znaleźć zastosowanie w układach sensorycznych lub bezprzewodowym zasilaniu czujników.

Polski Komitet Optoelektroniki Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) organizuje co roku Ogólnopolski Konkurs im. Profesora Adama Smolińskiego na najlepsze prace dyplomowe z zakresu optoelektroniki; w szczególności dotyczące badań zjawisk podstawowych, technologii i konstrukcji przyrządów oraz metrologicznej aparatury optoelektronicznej.

 fot. Aurelia Kołodziej