Aktualności

Organizacja zajęć dydaktycznych w okresie od dnia 24 października 2020 r. do 29 listopada 2020 r. 23.10.2020 14:52

Zgodnie z Komunikatem nr 42 Rektora ZUT z dnia 23 października 2020 r. w okresie od dnia 26 października 2020 r. do 29 listopada 2020 r. zajęcia dydaktyczne dla wszystkich studentów, doktorantów i uczestników prowadzone będą z  wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, z zastosowaniem platformy Microsoft Teams lub Moodle, zgodnie z Regulaminem prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ZUT (zarządzenie nr 71 Rektora ZUT z dnia 9 października 2019 r., późn. zm.).

Decyzją Dziekana, w związku z wprowadzeniem "czerwonej strefy" na terenie całego kraju oraz związanych z tym obostrzeń, wszystkie zajęcia na studiach niestacjonarnych I oraz II stopnia od 24.10.2020 r. do odwołania będą prowadzone z użyciem metod i technik kształcenia na odległość.