Aktualności

Organizacja pracy na Wydziale Elektrycznym w dniach 26.03 – 10.04.2020 r. 27.03.2020 12:00

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 40 Rektora ZUT z dnia 24 marca 2020 r.  w sprawie zapewnienia ciągłości funkcjonowania Uczelni w okresie od 26 marca 2020 r. do odwołania, informujemy, że od dnia 26 marca administracja wydziałowa pracować będzie w następujących trybach:

  • kierownik dziekanatu: praca zdalna, kontakt możliwy za pomocą e-maila: zofia.gilewska@zut.edu.pl i telefonu: 602 744 718
  • zastępca kierownika dziekanatu: praca zdalna, kontakt możliwy za pomocą e-maila: justyna.jonczyk@zut.edu.pl
  • sekcja dydaktyczna: w poniedziałki, środy i piątki dyżury jednej osoby w godzinach od 9 do 13, w pozostałe dni praca zdalna, kontakt możliwy za pomocą e-maila: dziekanat.we@zut.edu.pl i telefonu: 91 449 4150
  • sekcja informatyki: codzienne dyżury jednej osoby w godzinach od 9 do 13, kontakt możliwy za pomocą e-maila: robert.kujawski@zut.edu.pl, krzysztof.kujawski@zut.edu.pl i telefonu: 91 449 4308 lub 91 449 5151
  • sekcja kształcenia:  w dniach 18, 23, 25.03.2020 – dyżury jednej osoby w godzinach od 9 do 13,  w dniach: 27, 31.03.2020 r. i 1, 3, 7, 9, 10.04.2020 r. - praca zdalna, kontakt możliwy za pomocą e-maila: arleta.srebro@zut.edu.pl oraz halina.baranowska@zut.edu.pl i telefonu: 91 449 4227 oraz 91 449 4051
  • sekcja techniczna: kierownik – praca zdalna, kontakt możliwy za pomocą e-maila: agnieszka.przymus@zut.edu.pl i telefonu: 601 370 600, pozostali pracownicy – codzienne dyżury jednej osoby w godzinach od 9 do 13
  • główny specjalista ds. finansowych: praca zdalna, kontakt możliwy za pomocą e-maila: brygida.jakubek@zut.edu.pl
  • sekretariaty: codzienne dyżury jednej osoby w godzinach od 8 do 12, dyżury tylko w budynku przy ul. Sikorskiego, pokoje 101 lub 202, kontakt możliwy za pomocą e-maila: dziekanat.we@zut.edu.pl i telefonu: 91 449 4065 lub 91 449 4583.

Jednocześnie informujemy, że nauczyciele pracują zdalnie, prosimy kontaktować się z nimi e-mailowo. Obie portiernie działają bez zmian, ale obowiązuje zakaz wstępu dla osób spoza uczelni.