Aktualności

Optimization and Inverse Problems in Electromagnetism (OIPE) 2021 13.09.2021 10:24

W dniach 6-8 września 2021 roku na Wydziale Elektrycznym ZUT w Szczecinie odbyła się 16. edycja międzynarodowej konferencji OIPE – Optimization and Inverse Problems in Electromagnetism. Międzynarodowy komitet naukowy OIPE został po raz pierwszy ustanowiony w 1989 roku (Pavia, Włochy) na podstawie obserwacji wzrastającego znaczenia optymalizacji i problemów odwrotnych w badaniach i projektowaniu układów elektromagnetycznych. Wśród wytycznych filozofii OIPE znaczącą rolę odgrywa interdyscyplinarność, ponieważ naukowcy zajmujący się optymalizacją i problemami odwrotnymi wykorzystują w swoich badaniach złożone i innowacyjne narzędzia matematyczne. Powierzenie przez międzynarodowy komitet naukowy organizacji tej edycji konferencji naszemu wydziałowi świadczy o uznaniu wysokiego, światowego poziomu szczecińskiej szkoły elektromagnetyzmu obliczeniowego.

Tym razem, ze względu na wciąż istniejące obostrzenia sanitarne, konferencja odbyła się w formule on-line. Podczas trzech dni obrad przedstawiono 36 referatów z takich krajów jak: Japonia, Chiny, Kanada, Stany Zjednoczone, Brazylia, Wielka Brytania, Francja, Austria, Włochy, Niemcy, Belgia, Holandia, Bułgaria, Rumunia i Macedonia oraz z Polski (4 referaty).

W trakcie konferencji przyznano 3 nagrody finansowe młodym naukowcom, którzy - zdaniem Komisji Konkursowej - przedstawili najbardziej wartościowe referaty. Nagrody trafiły do doktorantów z Austrii, Niemiec i Wielkiej Brytanii.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego konferencji prof. Marcin Ziółkowski został wybrany członkiem International Steering Committee cyklu konferencji OIPE.