Aktualności

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Elektrycznym 25.04.2024 13:41

W dniu 25 kwietnia 2024 r. miała miejsce obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Błażeja Marii Jabłońskiego przed Radą Dyscypliny Naukowej automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Temat rozprawy doktorskiej:
Analiza dynamiki pola elektrycznego w niejednorodnie oświetlonych strukturach fotorefrakcyjnych wielokrotnych studni kwantowych.

Promotor:    
prof. dr hab. Ewa Weinert-Rączka, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Promotor pomocniczy:
dr hab. inż. Andrzej Ziółkowski, prof. ZUT, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Recenzenci:    
prof. dr hab. inż. Mirosław Karpierz, Politechnika Warszawska        
dr hab. inż. Jerzy Pluciński, prof. PG, Politechnika Gdańska        
dr hab. inż. Karol Tarnowski, prof. PWr, Politechnika Wrocławska 

Błażej Jabłoński jest absolwentem Wydziału Elektrycznego na kierunku Elektronika i Telekomunikacja. Studia ukończył w 2011 roku. Następnie podjął decyzję o kontynuacji nauki na studiach doktoranckich pod opieką Pani Profesor Ewy Weinert-Rączki w Katedrze Telekomunikacji i Fotoniki. Od września 2013 roku jest zatrudniony na stanowisku asystenta.

W pracy naukowej zajmuje się analizą oraz charakteryzacją nieliniowych materiałów optycznych, takich jak struktury fotorefrakcyjnych wielokrotnych studni kwantowych zabudowanych z półprzewodników GaAs/AlGaAs.  W ramach swojej działalności naukowej realizował projekty o charakterze zarówno teoretycznym jak i eksperymentalnym.

Był członkiem zespołu realizującego granty m.in. „Szybka nieliniowość fotorefrakcyjna w światłowodach półprzewodnikowych do zastosowań w elementach optoelektroniki zintegrowanej i telekomunikacji optycznej” (NCN) oraz „Nanostrukturalne światłowody fotoniczne do kilkumodowej propagacji nowej generacji” (NCBiR)

Błażej Jabłoński jest również cenionym przez studentów dydaktykiem. Prowadzi zajęcia z zakresu fotoniki, optoelektroniki oraz technik światłowodowych. Poza działalnością naukową zajmuje się popularyzacją nauki – prowadził wykłady oraz pokazy doświadczalne w ramach akcji promocyjnych Uczelni. Był członkiem komitetów organizacyjnych kilku edycji Polskiej Konferencji Optycznej oraz międzynarodowych warsztatów naukowych Nonlinear Optics Applications.

W wolnym czasie rekreacyjnie jeździ na rowerze, bo -  jak mówi - sport to zdrowie. Interesuje się muzyką jazzową oraz klasyczną, która jak uważa, rozwija kreatywność.

Po obronie Rada Dyscypliny jednogłośnie nadała mgr. inż. Błażejowi Marii Jabłońskiemu stopień doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne.

Serdecznie gratulujemy.

Foto: Natalia Lisowska