Aktualności

Obowiązkowe badania lekarskie studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych 26.10.2022 09:21

Studenci studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych, którym termin ważności zaświadczeń lekarskich upływa w roku akademickim 2022/2023, zobowiązani są do poddania się obowiązkowym badaniom lekarskim.

 Terminy badań 

 

Miejsce badań

SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie
ul. Wojska Polskiego 97

 

Ważne informacje

  • badania zostaną przeprowadzone na podstawie dowodu osobistego oraz indywidualnych skierowań (do odebrania w Dziekanacie Wydziału Elektrycznego),
  • osoby, które nie zgłoszą się w wyznaczonym terminie będą pokrywać koszty obowiązkowych badań we własnym zakresie,
  • studenci bez aktualnych badań lekarskich nie zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w zajęciach laboratoryjnych (§5 ust. 2 Zarządzenie nr 22 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie kierowania na badania lekarskie kandydatów na studia i do Szkoły Doktorskiej oraz studentów i doktorantów w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie)