Aktualności

Nowy skład Rady Przemysłowo-Programowej na kadencję 2020-2024 11.12.2020 13:54

W dniu 10 grudnia 2020 r. zarządzeniem Dziekana Wydziału Elektrycznego ZUT zmieniono statut i skład Rady Przemysłowo-Programowej na kadencję 2020-2024

we.zut.edu.pl/o-wydziale/rada-przemyslowo-programowa.html

Rada Przemysłowo-Programowa (RPP) jest kolegialnym organem doradczym, wspierającym działania Dziekana, złożonym m.in. z przedstawicieli przedsiębiorców, samorządu terytorialnego, stowarzyszeń naukowo-technicznych. 

Rada ma na celu ściślejsze powiązanie bieżących działań i zamierzeń Wydziału na najbliższe lata ze strategią działania dominujących podmiotów gospodarczych regionu. Szczególną wagę przywiązuje się do sektorów przemysłowych związanych z obszarami automatyki, elektroniki, elektrotechniki, informatyki i telekomunikacji. Celem Rady jest również stworzenie platformy wymiany poglądów dotyczących jakości kształcenia.