Aktualności

Nowe zasady zwalniania z obowiązku czynnego udziału w zajęciach wychowania fizycznego 24.02.2022 15:48

W związku z informacją Szczecińskiego Centrum Zdrowia SPZOZ o zawieszeniu działalności komisji lekarskich dla studentów, zmieniły się także zasady przyjmowania studentów do grupy z przeciwwskazaniami do czynnego udziału w zajęciach z wychowania fizycznego.

Przeciwwskazania do czynnego udziału w zajęciach WF, ze względu na stan zdrowia, potwierdza lekarz studencki, rodzinny lub specjalista.

Student ma obowiązek dostarczyć do SWFiS ZUT zwolnienie lekarskie w terminie do 4 tygodni od dnia rozpoczęcia każdego semestru.

W przypadku uzyskania długoterminowego zwolnienia lekarskiego w trakcie trwania semestru, student ma obowiązek dostarczyć dokument w ciągu 14 dni.

Więcej informacji oraz nowy regulamin zajęć dydaktycznych WF dostępne są na stronie www.swfis.zut.edu.pl