Aktualności

Nominacja profesorska dla dr. hab. inż. Tomasza Chadego, prof. ZUT 22.10.2020 14:06

Postanowieniem z dnia 28 września 2020 r.  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał dr. hab. inż. Tomaszowi Chademu, prof. ZUT, tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych.

Profesor Tomasz Chady jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej, który ukończył w 1987 roku. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika uzyskał w 1996 roku na podstawie rozprawy doktorskiej "Cyfrowe systemy identyfikacji przestrzennych rozkładów pól magnetycznych", której promotorem był prof. dr inż. Ryszard Sikora. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika uzyskał w 2003 roku, po przedstawieniu rozprawy pod tytułem "Wieloczęstotliwościowe algorytmy identyfikacji w układach defektoskopii wiroprądowej". Za cykl artykułów na ten temat otrzymał Nagrodę Wydziału IV Nauk Technicznych PAN.

Od 1987 roku pracuje w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (dawniej Politechnika Szczecińska). Przez okres 4 lat przebywał w Japonii, gdzie pracował naukowo w Oita University i Oita Research Institute. 

Za osiągnięcia w działalności naukowej i inżynierskiej otrzymał prestiżową nagrodę „Best Technical Contribution Award”, przyznaną w 1998 roku przez Japan Society of Applied Electromagnetics and Mechanics.

W roku 2005 został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Od tego czasu wypromował 3 doktorów. 

Obecnie działalność naukowa Profesora koncentruje się wokół zagadnień związanych z radiografią cyfrową, badaniem kompozytów metodą terahercową, badaniem metodami magnetycznymi, metodą wiroprądową, zastosowaniem algorytmów sztucznej inteligencji w badaniach nieniszczących, a także algorytmami automatycznej identyfikacji defektów (ADR). Kierował pracami zespołów biorących udział w realizacji 4 europejskich projektów badawczych (w ramach 7 Programu Ramowego) i 3 projektów krajowych. Wszystkie te programy tematycznie związane były z badaniami nieniszczącymi. Jest autorem/współautorem ponad 290 artykułów naukowych opublikowanych w międzynarodowych czasopismach naukowych oraz materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych. Był współredaktorem 2 monografii związanych z tematyką badań nieniszczących.

W roku 2010 przewodniczył konferencji International Workshop On Electromagnetic Nondestructive Evaluation ENDE, a w 2007 i 2015 roku pełnił odpowiednio funkcję wiceprzewodniczącego i przewodniczącego konferencji International Symposium on Theoretical Electrical Engineering ISTET. Jako szczególne wyróżnienie należy potraktować zaproszenie Profesora do komitetu naukowego największej konferencji o tematyce badań nieniszczących: 19th World Conference on Non-Destructive Testing (WCNDT), która odbyła się w 2016 roku.

Ponadto jest członkiem komitetów naukowych trzech ważnych międzynarodowych konferencji naukowych:

• International Workshop on “Electromagnetic Nondestructive Evaluation (ENDE),

• International Symposium on Applied Electromagnetics and Mechanics (ISEM),

• International Symposium on Theoretical Electrical Engineering (ISTET).

Profesor Tomasz Chady to od wielu lat członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich, Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej (PTBNiDT SIMP), Japan Society of Applied Electromagnetics and Mechanics (JSAEM), Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, a także Komisji Nauk Elektrycznych O/Poznań PAN. W roku 2015 został po raz drugi wybrany na Prezesa Zarządu PTBNiDT.

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi!

fot. Aurelia Kołodziej