Aktualności

„Nauka i dydaktyka z kategorią A" - wywiad z Dziekanem Wydziału Elektrycznego 27.06.2023 08:25

W najnowszym numerze czasopisma „Świat Biznesu" ukazał się wywiad z Dziekanem Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie dr. hab. inż. Krzysztofem Okarmą, prof. ZUT, który opowiedział w nim o sukcesach studentów i absolwentów, wynikach ewaluacji dyscyplin i awansach naukowych, współpracy z przemysłem, grantach oraz rozbudowie bazy laboratoryjnej.

 

Pełny numer czasopisma „Świat Biznesu" dostępny jest na stronie WWW magazynu pod adresem: 

www.swiatbiznesu.com

 

(wywiad z Dziekanem WE na str. 20).

Wycinek z czasopisma z wywiadem z dziekanem wydziału elektrycznego