Aktualności

Nasza wiodąca dyscyplina naukowa z kategorią A! 07.03.2023 15:09

Z radością i dumą informujemy, iż w wyniku ponownej ewaluacji osiągnięć naukowych, decyzją MEiN po pozytywnej opinii Komisji Ewaluacji Nauki, uzyskaliśmy kategorię A w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne. Tym samym nasza wiodąca dyscyplina stała się jedną z czterech spośród 14 ewaluowanych na naszym Uniwersytecie, która osiągnęła tak wysoki rezultat, a nasza Uczelnia jest jedyną w regionie Pomorza Zachodniego posiadającą tak wysoką kategorię w tej dyscyplinie. Wszyscy pracownicy reprezentujący tę dyscyplinę w okresie podlegającym ewaluacji, tj. latach 2017-2021, byli zatrudnieni na Wydziale Elektrycznym ZUT.

Kluczowy dla osiągnięcia tak wysokiej kategorii był bardzo wysoki poziom naukowy (publikacje i patenty) w połączeniu z wysoką oceną wpływu naszej działalności na funkcjonowanie społeczeństwa. Jako wpływ na funkcjonowanie gospodarki bardzo dobrze oceniono prowadzone na Wydziale Elektrycznym prace z zakresu badań nieniszczących metodami elektromagnetycznymi oraz zaawansowanych metod diagnostyki transformatorów energetycznych. Oba te osiągnięcia zostały ocenione przez ekspertów jako działania o istotnym znaczeniu i międzynarodowym zasięgu, dla których powstania kluczowe znaczenie miała interdyscyplinarność prowadzonych badań naukowych.