Aktualności

Nasz doktorant laureatem programu stypendialnego Prezydenta Miasta Szczecin 08.06.2020 09:55

Prezydent Szczecina - Piotr Krzystek przyznał stypendia naukowe dla najzdolniejszych studentów oraz doktorantów. Jednym z laureatów został Pan Jacek Kołek - uczestnik studiów doktoranckich w dyscyplinie elektrotechnika z Katedry Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych.

W tegorocznej edycji programu, o przyznanie stypendium ubiegało się blisko 80 osób.  Łącznie złożono 76 wniosków z czego, 47 pochodziło od studentów, a 29 od doktorantów. Najwięcej aplikacji napłynęło od studentów Uniwersytetu Szczecińskiego. Zgodnie z decyzją Komisji Stypendialnej, wyróżniono łącznie 24 osoby – 12 studentów oraz 12 doktorantów.

Maksymalna wysokość stypendium dla studenta wyniosła 10 000 zł brutto, a maksymalna wysokość stypendium dla doktoranta - 30 000 zł brutto. W dotychczasowych 18. edycjach programu stypendia otrzymało łącznie 240 stypendystów, w tym 118 studentów i 129 doktorantów.

Stypendia Naukowe Prezydenta Miasta Szczecin to jeden z instrumentów realizacji polityki wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego. Jego celem jest pomoc w pozyskaniu dla miasta i szczecińskiego środowiska naukowego kadr naukowych oraz zapobieganie odpływowi z jego terenu młodych, zdolnych absolwentów szkół wyższych  i naukowców. Działanie ma również wspierać pracę naukową kształcących się studentów przygotowujących pracę dyplomową oraz doktorantów przygotowujących rozprawę doktorską, legitymujących się dorobkiem naukowym najwyższej rangi. Szczegółowe informacje na temat programu stypendialnego dostępne są na stronie  www.stypendia.szczecin.eu

1 lipca br. (środa) ruszy nabór wniosków w konkursie o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową, który potrwa do 31 lipca. Jego celem jest promowanie innowacyjnych i nowatorskich prac związanych ze Strategią Rozwoju Szczecina.