Aktualności

Najlepszy Absolwent Wydziału Elektrycznego w roku 2020 26.04.2021 13:37

Zgodnie z wieloletnią wydziałową tradycją, władze Wydziału Elektrycznego uhonorowały Absolwenta, który uzyskał najwyższy końcowy wynik studiów w roku 2020.

Najlepszym tegorocznym Absolwentem Wydziału okazał się mgr inż. Ryszard Łukaszuk, który ukończył studia stacjonarne II stopnia na kierunku elektrotechnika uzyskując końcowy wynik studiów 4,88.

Nagrodę, ufundowaną przez Codelab (dawniej brightONE), wręczył w siedzibie firmy Pan Radosław Borek oraz Dziekan Wydziału Elektrycznego ZUT.

Pan Ryszard Łukaszuk jest laureatem stypendium Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP), współorganizatorem sympozjum „Młodzi.Technika.Przemysł” oraz Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka, a także członkiem Oddziału Szczecińskiego SEP. Obecnie studiuje na ostatnim roku studiów magisterskich na kierunku Filologia germańska (US). Interesuje się elektrotechniką, językoznawstwem, historią, geografią, ornitologią, fotografią, transportem tramwajowym i trolejbusowym.

Codelab to wieloletni Partner Przemysłowy Wydziału Elektrycznego ZUT i jedna z wiodących w regionie firm zajmujących się inżynierią oprogramowania i testami na rzecz szeroko pojętej branży automotive, a także IoT oraz aplikacji mobilnych. Z opracowanych przez Codelab rozwiązań korzystają producenci uznanych marek samochodów, piloci śmigłowców, czy też sportowcy i trenerzy.

Gratulujemy Panu Ryszardowi znakomitego wyniku końcowego studiów, dziękując jednocześnie sponsorowi za ufundowanie nagrody.

fot. Aurelia Kołodziej