Aktualności

„Najlepsi z najlepszych” – szansa dla wybitnie uzdolnionych studentów 22.02.2021 09:12

Wystartował projekt wsparcia rozwoju naukowego wybitnych studentów. Uczestnicy programu „Najlepsi z najlepszych! 4.0” otrzymają dofinansowanie udziału w międzynarodowych konkursach, zawodach czy konferencjach. Przyznane środki będą mogli przeznaczyć na pokrycie kosztów podróży, opłat wstępnych lub zakup materiałów i aparatury niezbędnej do przygotowania projektów. 

Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 marca 2021 r.

Program jest przeznaczony dla studentów studiów I/II stopnia, którzy znają co najmniej jeden język obcy na poziomie nie niższym niż B2 i otrzymali pozytywną opinię na temat dotychczasowej aktywności naukowej. 

Laureatkami poprzednich edycji programu zostały dwie studentki Wydziału Elektrycznego ZUT - Ewa Abrahamowicz i Ewelina Chołodowicz

Szczegółowe zasady naboru znajdują się na stronie www.gov.pl

Gorąco zachęcamy do udziału!