Aktualności

Nagrody Stowarzyszenia Elektryków Polskich 29.12.2022 22:54

Podczas spotkania świąteczno-noworocznego przyjaciół i sympatyków SEP nastąpiło uroczyste wręczenie nagród i stypendiów przyznanych przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

 

Dr inż. Paweł Prajzendanc, w uznaniu zasług w rozwój kolejnego pokolenia elektryków, otrzymał tytuł Wyróżniającego się Nauczyciela, Opiekuna i Sojusznika Młodzieży. Laureatami Konkursu co roku zostaje nie więcej niż 5 osób z całej Polski. Cieszymy się, że wkład w edukację i opiekę nad młodzieżą pracownika Wydziału Elektrycznego ZUT został doceniony na forum ogólnopolskim.

 

Mgr inż. Michał Cichowicz, doktorant ze Szkoły Doktorskiej ZUT i przewodniczący Studenckiej Rady Koordynacyjnej Stowarzyszenia Elektryków Polskich otrzymał stypendium naukowe z funduszu stypendialnego SEP. Pan Michał wykazał się wysoką średnią ocen, osiągnięciami naukowymi i dydaktycznymi oraz aktywnością na rzecz środowiska i społeczności elektryków.

 

Mgr inż. Ryszard Łukaszuk, doktorant ze Szkoły Doktorskiej ZUT oraz Wojciech Pilecki, student studiów I stopnia na kierunku elektrotechnika, otryzmali stypendium organizacyjne dla wyróżniających się młodych liderów SEP. Panowie Ryszard i Wojciech wykrazali się znaczącymi osiągnięciami w działalności społecznej i istotnym wkładem w działalność statutową SEP na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim oraz bardzo dobrymi wynikami w nauce.

 

Serdecznie gratulujemy!