Aktualności

Michał Cichowicz laureatem programu MEiN "Perły Nauki" 15.03.2023 10:04

Wśród 98 laureatów rozstrzygniętego niedawno pierwszego konkursu w ramach ustanowionego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki programu "Perły Nauki" znalazł się mgr inż. Michał Cichowicz, absolwent studiów II stopnia na kierunku Elektrotechnika, aktualnie realizujący badania w ramach Szkoły Doktorskiej ZUT w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne w Katedrze Maszyn i Napędów Elektrycznych pod opieką dr. hab. inż. Marcina Wardacha, prof. ZUT. Projekt pana Michała pt. "Wysokomomentowa maszyna z magnesami trwałymi do zastosowania w konstrukcjach biomechanicznych" uzyskał finansowanie w wysokości 228 800 zł.

W konkursie, którego celem jest stworzenie warunków rozwoju wybitnie uzdolnionych absolwentów studiów poprzez wsparcie prowadzenia badań naukowych pod kierunkiem opiekuna naukowego, złożono 335 wniosków. Oprócz ww. projektu środki na dofinansowanie swoich pomysłów uzyskali także dwaj doktoranci realizujący badania naukowe na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej.

Gratulujemy!

 

Zdjęcia: Aurelia Kołodziej/ZUT