Aktualności

Mgr inż. Paweł Frankowski laureatem stypendiów Ministra Nauki dla wybitnych młodych naukowców w 2024 r. 26.06.2024 08:09

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę laureatów stypendiów Ministra Nauki dla wybitnych młodych naukowców w 2024 r. Wśród naukowców, którzy wykazali się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej, znalazł się mgr inż. Paweł Frankowski - absolwent Wydziału Elektrycznego ZUT, a obecnie doktorant w Szkole Doktorskiej ZUT w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne, realizujący pracę doktorską pod opieką prof. dr. hab. inż. Tomasza Chadego.

Minister Nauki Dariusz Wieczorek przyznał stypendia 228 młodym naukowcom, w tym 32 doktorantom, których wnioski zostały pozytywnie zarekomendowane przez Zespół doradczy do oceny wniosków. Tym bardziej zasługuje na docenienie fakt, że mgr inż. Paweł Frankowski jako jedyny z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie został wyróżniony i otrzymał stypendium na okres 3 lat w miesięcznej wysokości 5390 zł.

W swojej pracy naukowej Pan Paweł skoncentrował się na poszukiwaniu innowacyjnych metod w dziedzinie badań nieniszczących. Mają one pomóc w rozwiązaniu najbardziej aktualnych problemów diagnostyki budowlanej, jakimi są oceny stanu i parametrów struktur żelazobetonowych (żelbetowych). W dorobku stypendysty jest ponad 20 artykułów naukowych ściśle związanych z tematyką badań, w tym 4 za 140 pkt (Materials 2022 i 2023) i 1 za 200 pkt (Measurement 2021). Ponadto, na sukces w konkursie Ministra Nauki złożyło się kierownictwo w czterech projektach badawczych (Preludium, VENTURES oraz dwukrotnie Fundusz Młodych Naukowców), współautorstwo dwóch patentów oraz udział w stażu w NTT Comunication, Sensory and Motor Research Group w Tokio w ramach programu Vulcanus in Japan (01.09.2015 – 30.08.2016, EU-Japan Center for Industrial Cooperation).

Gratulujemy wspaniałego osiągnięcia i życzymy dalszych sukcesów.

Fot. Kamila Kozioł/ZUT