Aktualności

Mgr inż. Paulina Góra w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego! 30.01.2024 09:35

W dniu 18.01.2024 r. miało miejsce pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Cieszymy się ogromnie z udziału w nim mgr inż. Pauliny Góry, doktorantki ZUT, która zasiliła skład Komisji ds. Międzynarodowych oraz Komisji Kształcenia.
 
Pani Paulina oficjalnie dołączyła również do Prezydium Rady jako przedstawicielka Krajowej Reprezentacji Doktorantów. To zaszczytne wyróżnienie dla naszej społeczności!
 
Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego to kluczowy organ reprezentujący naukę i szkolnictwo wyższe. Wyraża swoje opinie w kwestiach dotyczących m.in. szkolnictwa, nauki, kultury i oświaty oraz wpływa na decyzje dotyczące budżetu państwa w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki.
 
Ponadto, RGNiSW współdziała z władzami publicznymi, doradzając w kwestiach polityki naukowej, zarządzania uczelniami oraz spraw studentów, doktorantów i kadry naukowej. To wielkie wyzwanie, ale również szansa na rozwój naszej społeczności akademickiej!
 
Gratulacje dla Pani mgr inż. Pauliny Góry, naszej doktorantki Szkoły Doktorskiej w ZUT, prowadzącej badania w zakresie automatyki, elektroniki, elektrotechniki i technologii kosmicznych. Od września 2023 r. pełni także funkcję Przewodniczącej Zachodniopomorskiego Porozumienia Doktorantów.