Aktualności

Methods and Models in Automation and Robotics 2022 31.08.2022 15:22

W dniach 22-25 sierpnia 2022 roku w Hotelu Amber Baltic w Międzyzdrojach odbyła się 26. edycja Międzynarodowej Konferencji Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR 2022). Jest ona największą, cykliczną międzynarodową konferencją naukową z dziedziny automatyki i robotyki organizowaną w Polsce. Jej naukową rangę podkreśla fakt, iż rokrocznie objęta jest patronatem naukowym przez komitety: Control System Society i Robotics and Automation Society międzynarodowej organizacji Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) oraz Komitet Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk i Polskie Stowarzyszenie Pomiarów, Automatyki i Robotyki – polskiego oddziału International Federation of Automatic Control (IFAC).

Konferencja od 1994 roku organizowana jest przez pracowników Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest prof. dr hab. inż. Zbigniew Emirsajłow, a Międzynarodowemu Komitetowi Programowemu przewodniczył prof. Andrzej Bartoszewicz.

Podczas konferencji wygłoszono referaty z zakresu matematycznej teorii sterowania, komputerowych systemów sterowania, modelowania, identyfikacji i nowoczesnych metod projektowania, sztucznej inteligencji, zagadnień projektowania, sterowania i zastosowań robotów, systemów wspomagających podejmowanie decyzji, systemów diagnostycznych, a także ich zastosowań w przemyśle. W tegorocznej edycji uczestnikami byli przedstawiciele 14 krajów. Spośród 92 prac zgłoszonych na konferencję, 84 referatów zostało zakwalifikowanych i zaprezentowanych w czasie obrad, które były prowadzone w dwóch równoległych sesjach. Hybrydowa forma konferencji pozwoliła na zdalne uczestnictwo 17 uczestnikom. Uczestnicy zdalni mogli przedstawić swoje referaty oraz wysłuchać pozostałych prezentacji dzięki transmisjom online. W tej formie zostały również przedstawione trzy z czterech referatów w sesjach plenarnych. Te , przedstawione zostały przez światowej sławy specjalistów: Maria Pia Fanti, University Polytechnic of Bari, Italy; Anuradha Annaswamy, Massachusetts Institute of Technology, MA, USA; Wei Ren, University of California, CA, USA; Jacek Kluska, Rzeszow University of Technology, Poland.

Konferencja zakończyła się krótką uroczystością, podczas której ogłoszone zostały wyniki Konkursu na najlepszy referat wygłoszony przez młodych pracowników nauki. W tym roku do konkursu zgłoszono 11 prace, a nagrodę główną zdobył Pan Jakub Musiał z Politechniki Śląskiej za referat zatytułowany „Implementation Aspects of Q-Learning Controller for a Class of Dynamical Processes”.

Więcej informacji można znaleźć na stronie mmar.edu.pl i na portalu społecznościowym: facebook.com/MMARConference.

fot. Aurelia Kołodziej