Aktualności

Methods and Models in Automation and Robotics 2021 04.09.2021 22:10

W dniach 23-26 sierpnia 2021 roku w Hotelu Amber Baltic w Międzyzdrojach odbyła się 25. edycja Międzynarodowej Konferencji Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR 2021). Jest ona największą, cykliczną międzynarodową konferencją naukową z dziedziny automatyki i robotyki organizowaną w Polsce. Jej naukową rangę podkreśla fakt, iż rokrocznie objęta jest patronatem naukowym przez komitety: Control System Society i Robotics and Automation Society międzynarodowej organizacji Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) oraz Komitet Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk i Polskie Stowarzyszenie Pomiarów, Automatyki i Robotyki – polskiego oddziału International Federation of Automatic Control (IFAC).

Konferencja od 1994 roku organizowana jest przez pracowników Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest prof. dr hab. inż. Zbigniew Emirsajłow. Podobnie jak w latach ubiegłych Komitetowi Programowemu przewodniczył prof. Tadeusz Kaczorek.

Podczas konferencji wygłoszono referaty z zakresu matematycznej teorii sterowania, komputerowych systemów sterowania, modelowania, identyfikacji i nowoczesnych metod projektowania, sztucznej inteligencji, zagadnień projektowania, sterowania i zastosowań robotów, systemów wspomagających podejmowanie decyzji, systemów diagnostycznych, a także ich zastosowań w przemyśle. W tegorocznej edycji uczestnikami byli przedstawiciele 12 krajów. Spośród 79 prac zgłoszonych na konferencję, 68 referatów zostało zakwalifikowanych i zaprezentowanych w czasie obrad, które były prowadzone w dwóch równoległych sesjach. Z uwagi na tegorocznie ograniczenia w podróżowaniu kilkanaście z nich zostało przedstawionych w trybie on-line. Podobnie jak cztery referaty w sesjach plenarnych, przedstawione przez światowej sławy specjalistów: Dan Halperin z Tel Aviv University, Israel; Joao Pedro Hespanha z University of California, CA, USA; Karl H. Johansson z Royal Institute of Technology, Sweden; Adam Czornik Silesian University of Technology, Poland.

Konferencja zakończyła się krótką uroczystością, podczas której ogłoszone zostały wyniki Konkursu na najlepszy referat wygłoszony przez młodych pracowników nauki. W tym roku do konkursu zgłoszono 20 prace, a nagrodę główną zdobył Pan Mateusz Czyżniewski z Politechniki Gdańskiej za referat zatytułowany „A case study of robust sliding mode control applied to inverted pendulum on a cart”.

Więcej informacji można znaleźć na stronie mmar.edu.pl i na portalu społecznościowym facebook.com/MMARConference