Aktualności

Mateusz Kopytek laureatem stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia naukowe 04.04.2024 13:38

Wśród 309 laureatów stypendiów Ministra przyznanych za osiągnięcia naukowe znalazł się Mateusz Kopytek, który jest studentem ostatniego semestru studiów II stopnia na kierunku automatyka i robotyka.

Pan Mateusz jest absolwentem Technikum Elektrycznego nr 7 w Gorzowie Wielkopolskim (Zespół Szkół Elektrycznych), a w lutym 2023 r. ukończył studia inżynierskie z najwyższą średnią ocen wśród absolwentów studiów I stopnia na WE. W ich trakcie był aktywnym uczestnikiem programu tutoringowego "Szkoła Orłów ZUT" pod opieką prof. Krzysztofa Okarmy. Jego praca inżynierska dotyczyła zagadnień obiektywnej oceny jakości obrazów panoramicznych. Jest także współautorem kilku publikacji naukowych z zakresu analizy obrazów, w tym w czasopismach IEEE Access, Entropy oraz Applied Sciences. Obecnie poważnie myśli o doktoracie.

Gratulujemy wspaniałego osiągnięcia i życzymy dalszych sukcesów.

Fot. Aurelia Kołodziej/ZUT