Aktualności

Mamy trzech nowych doktorów! 21.09.2022 14:09

W dniu 19 września 2022 r. Senat Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie nadał mgr. inż. Michałowi Maciusowiczowi, mgr. inż. Hubertowi Michalakowi oraz mgr. inż. Pawłowi Prajzendancowi stopień doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika. Senat ZUT podjął również uchwałę w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr. inż. Michała Maciusowicza.

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. inż. Michała Maciusowicza pt. "Analiza zjawiska magnetycznego szumu Barkhausena na potrzeby oceny właściwości powierzchniowych wybranych stali ferromagnetycznych" odbyła się w dniu 4 lipca 2022 r. Promotorem pracy był dr hab. inż. Grzegorz Psuj, prof. ZUT. Recenzentami rozprawy byli: dr hab. inż. Maciej Roskosz, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie) oraz dr hab. inż. Krzysztof Siwek, prof. PW (Politechnika Warszawska). Na wniosek obu Recenzentów w tajnym głosowaniu Komisja Doktorska podjęła uchwałę w sprawie rekomendacji wyróżnienia rozprawy.

Mgr inż. Hubert Michalak obronił doktorat pt. "Poprawa efektywności wybranych metod przetwarzania wstępnego obrazów na potrzeby automatycznego rozpoznawania znaków alfanumerycznych"  w dniu 8 lipca 2022 r.  Promotorem pracy był dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. ZUT. Jej recenzentami byli: dr hab. inż. Marcin Iwanowski, prof. PW z Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Warszawskiej oraz dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ z Instytutu Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W dniu 12 września 2022 r. odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. inż. Pawła Prajzendanca pt. "Elektromechaniczny przetwornik energii o konstrukcji tarczowej wzbudzany hybrydowo". Promotorem pracy był dr hab. inż. Piotr Paplicki, prof. ZUT, a promotorem pomocniczym dr hab. inż. Marcin Wardach, prof. ZUT. Jej recenzentami byli: prof. dr hab. inż. Wojciech Szeląg z Politechniki Poznańskiej oraz dr hab. inż. Mariusz Korkosz, prof. PRz z Politechniki Rzeszowskiej.

Streszczenia powyższych prac doktorskich oraz ich recenzje dostępne są na stronie:

we.zut.edu.pl/o-wydziale/dzialalnosc-naukowa/przewody-doktorskie.html

 

Serdecznie gratulujemy udanych obron, a Panu Doktorowi Michałowi Maciusowiczowi uzyskanie wyróżnienia rozprawy doktorskiej!