Aktualności

Legitymacje i kredyty studenckie w Tarczy Antykryzysowej 2.0 05.05.2020 14:21

Druga tarcza antykryzysowa zawiera zbiór rozwiązań dla obszaru szkolnictwa wyższego i nauki.  Przypominamy, że ustawa wprowadza m.in. przedłużenie ważności legitymacji studenckich oraz doktoranckich bez obowiązku potwierdzania ich ważności na czas ograniczenia funkcjonowania uczelni lub zawieszenia na nich kształcenia oraz 60 dni po jego zakończeniu.

Na wniosek kredytobiorcy, złożony do końca roku akademickiego 2019/2020, będzie możliwe zawieszenie spłaty kredytu studenckiego o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.