Aktualności

Laureaci Konkursów o Nagrodę Dziekana za najlepsze prace dyplomowe i osiągnięcia naukowe w roku 2020 27.04.2021 15:11

Znamy już laureatów Konkursów o Nagrodę Dziekana za najlepsze prace dyplomowe i osiągnięcia naukowe w roku 2020. Nagrodą Dziekana Wydziału Elektrycznego ZUT, po rekomendacji Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, zostali wyróżnieni:

- Pani Anna Patrzykąt za pracę dyplomową magisterską pt. Analiza wpływu elektrowni fotowoltaicznej na sieć dystrybucyjną 15 kV, której opiekunem naukowym był dr hab. inż. Michał Zeńczak, prof. ZUT. Nagrodzona praca magisterska zawiera opis oraz analizę skutków przyłączenia elektrowni fotowoltaicznej do sieci dystrybucyjnej średniego napięcia, a także projekt elektrowni fotowoltaicznej o mocy wytwórczej 3 MWp. Przestawiono w niej także trzy generacje ogniw fotowoltaicznych oraz nowoczesne elektrownie fotowoltaiczne z zasobnikami energii elektrycznej. Omówiono również sposób przyłączenia elektrowni do sieci elektroenergetycznej średniego napięcia. Nagrodę, ufundowaną przez TietoEVRY, wręczył w siedzibie firmy Pan Bolesław Małecki oraz Prodziekan ds. organizacji i rozwoju dr hab. inż. Paweł Dworak, prof. ZUT.

- Pan Patryk Nowicki za pracę dyplomową inżynierską pt. Projekt i wykonanie stukacza młotkowego do badań izolacyjności akustycznej stropów, której opiekunem naukowym był dr hab. inż. Witold Mickiewicz, prof. ZUT. Nagrodzona praca inżynierska polegała na zaprojektowaniu i wykonaniu stukacza młotkowego, urządzenia do pomiaru izolacyjności akustycznej stropów od dźwięków uderzeniowych. Sposób jego działania polegał na podnoszeniu młotków przy pomocy elektromagnesów, których parametry konstrukcyjne określono na podstawie wyników serii wykonanych eksperymentów i testów. W urządzeniu zastosowano mikroprocesorowy system automatyki, który oprócz sterowania cyklem pracy, dawał dostęp do zmiany parametrów poprzez panel użytkownika. Nagrodę, ufundowaną przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP), wręczyli Wiceprezes szczecińskiego oddziału SEP dr hab. inż. Marcin Wardach, prof. ZUT oraz Prodziekan ds. studenckich i kształcenia dr hab. inż. Marcin Ziółkowski, prof. ZUT.

- Pan Rafał Pstrokoński za wyróżniającą działalność naukowo-badawczą. Pan Rafał Pstrokoński zdobył I nagrodę w Sekcji Technicznej podczas VI Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych ZUT. Jest także uczestnikiem programu dla wybitnych studentów "Szkoła Orłów ZUT", a także prezesem Studenckiego Koła Naukowego Oddziału Studenckiego IEEE. Pan Rafał wraz z drużyną Szczecin SQUAD bierze udział w konkursie NCBR Wielkie Wyzwanie - Energia, tworząc autorski projekt elektrowni wiatrowej. Jest współautorem projektu hulajnogi elektrycznej, a obecnie pracuje nad projektem motocykla elektrycznego. Nagrodę, ufundowaną przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP), wręczyli Wiceprezes szczecińskiego oddziału SEP dr hab. inż. Marcin Wardach, prof. ZUT oraz Prodziekan ds. studenckich i kształcenia dr hab. inż. Piotr Paplicki, prof. ZUT.

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym, a sponsorom dziękujemy za ufundowanie nagród.

fot. Aurelia Kołodziej